Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vid din första beställning kommer ett konto att skapas till dig där dina kontakt- och leveransuppgifter och orderhistorik lagras. Masesgården AB kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information- och produkterbjudanden till dig via e-post. Nyhetsbrevet kan du enkelt avsluta själv eller genom att kontakta oss. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få ta del av den information vi har registrerat om dig. Är den felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen rättas eller tas bort.