Reklamation

Om något är felaktigt med din produkt vid leverans, ber vi dig så snart som möjligt ta kontakt med oss. Detta behöver ske inom skälig tid från att du som kund upptäckt felet. Reklamationsrätten för en produkt upphör under alla omständigheter efter 3 år. Det är endast ursprungskunden som har möjlighet att reklamera en produkt. Kontakta oss via tel. 070-9390272 eller via e-post butik@masesgarden.se. Återbetalning sker till kund inom 30 dagar efter godkänd retur eller reklamation.